Kursi i këmbimit

Aksionarët
  • Misioni i bankës
  • Struktura e bankës
  • Etika e biznesit
  • Politikat mjedisore
  • Informacioni Ligjor
  • Politika e Privatësisë
  • Ankesa
  • CRS dhe FATCA
Kodi i valutës Banka blen Banka shet
EUR 122.75 124.6
USD 100.85 102.4
GBP 138.25 140.3
CHF 113.85 115.6
CNY 15.5685 15.8035
Refreskuar më: 1/25/2021