Ti mund të fitosh interes pa bllokuar fondet.

Me llogarinë e kursimit FlexSave fito interes 0,8% në lek, pa bllokuar fondet në llogari. Menaxho në çdo moment paratë e tua përmes platformave dixhitale duke iu përgjigjur çdo nevoje financiare që ke.

Interes i favorshëm

Fito interes për cdo ditë. Interesi llogaritet për çdo ditë që fondet qëndrojnë në llogari dhe përfitohet cdo muaj, i vlefshëm për tu përdorur ose vendosur sërish në kursim.

Fleksibilitet

Menaxho cdo veprim bankar 24/7. Kurse dhe ndihu i sigurt me një bankë me kapital 100% Gjerman.

Aplikim Online

Apliko online për tu bërë klient i bankës ProCredit dhe përfito menjëherë edhe nga avantazhet e llogarisë së kursimit FlexSave.